مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

ثبت شرکت مسولیت محدود

شرکت مسولیت محدود ساده ترین نوع شرکت می باشد که از دو یا چند نفر تشکیل شده است و هر یک از شرکا به میزان آورده خود در این شرکت مسئولیت دارند که به آن سهم الشرکه می گویند.

در اسم شرکت حتما باید شرکت با مسئولیت محدود هم قید شود و چنانچه اسم هر یک از شرکا در سیلابهای شرکت باشد آن فرد حالت تضامنی نسبت به ارباب رجوع دارد یعنی تمام مسئولیتها به عهده آن فرد است .

حال شرکت با مسئولیت محدود می تواند هیئت مدیره داشته باشد  و یا نداشته باشد همچنین مدیر عامل می تواند عضو هیئت مدیره باشدیا نباشد و حتی خود مدیرعامل ممکن است از میان شرکاهم نباشد .

در شرکت با مسئولیت محدود می توان شرکت تک مدیر عاملی ثبت کرد یعنی یک نفر به عنوان مدیر عامل باشد و شخص دیگری خارج از شرکا صرفا بخاطر رسیدن به حداقل افراد یعنی دو نفر و هیئت مدیره هم نداشته باشد.در شرکت با مسئولیت محدود هر کسی به اندازه سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد حال این آورده نقدی باشد ویا غیر نقدی هر شریک به همان اندازه در سرمایه سهم دارد و به همان اندازه دارای مسئولیت می باشدویژگیهای شرکت با مسئولیت محدود:
  • سرمایه به سهام یا برگه اوراق تقسیم نمی شود و در این نوع شرکت سهم تعریف نمی شود و به صورت سهم الشرکه می باشد

  • هر کسی به اندازه سرمایه خود مسئول قروض شرکت می باشد

  • در نام شرکت حتما کلمه مسئولیت محدود باید آورده شود در غیر این صورت حالت تضامنی خواهد داشت

  • نمی توان سهم الشرکه را به صورت اوراق با نام ویا بی نام در آورد و حداقل سرمایه صدهزار تومان است

  • سهم الشرکه را نمی توان منتقل نمود به فرد دیگری مگر اینکه بیش از نیمی از تعداد شرکا که حداقل دارای سه چهارم کل سرمایه شرکت باشند وباید مجمع فوق العاده تشکیل شود

  • شرکت مسئولیت محدود دارای اوراقی شامل شرکتنامه ، تقاضانامه و اساسنامه است

  • باید در شرکت نامه قید شود که سهم الشرکه غیر نقدی به چه ارزشی و در چه تاریخی مخص شده است

  • معمولا شیوه اداره آن از تضامنی و نسبی کاملتر است ولی اگر تعداد اعضا زیاد است بهتر است سهامی خاص ثبت شود

  • در تشکیل مجمع فوق العاده همانطور که ذکر گردید باید بیش از نصف از تعداد شرکا که دارای حداقل سه چهارم سرمایه می باشند باید رعایت شود ولی در انحلال اینگونه شرکتهاشرط دوم رعایت نمی شود

  • در شرکتهای با مسئولیت محدود در خصوص مجمع عمومی عادی باید در دعوت اول اکثریت حداقلنصف سرمایه حضور یابند که اگر در دفعه اول این شرط برقرار نشد دفعه دوم اکثریت عددی افراد حضور یابند اگرچه دارای نصف سرمایه شرکت نباشند  


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند