مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است بسیار شبیه به شرکت با مسئولیت محدود ولی مسئولیت افراد بصورت نامحدود است یعنی شرکت با مسئولیت نامحدود است 

در اینگونه شرکتها می بایست نام یکی از شرکا در نام شرکت درج شود مثلا شرکت محمد رضایی و شرکا یا برادران یعنی اگر شرکت دچار بدهی شود هر یک از شرکا مسئول پرداخت این بدهی بصورت نامحدود هستند .

معمولا کمتر افرادی شرکت تضامنی ثبت می کنند مگر اینکه اجبار قانونی وجود داشته باشد مثلا شخصی بخواهد صرافی ثبت کند که حتما باید شرکت تضامنی باشد و از بانک مرکزی مجوز بگیرد دیگر قوانین شرکت تضامنی کاملا شبیه شرکت با مسئولیت محدود است ( رجوع شود به توضیحات مسئولیت محدود).در شرکت تضامنی اعتبار تک تک افراد بسیار حیاتی و مهم می باشد و هریک از افراد مسئول قروض شرکت می باشد و چنانچه افراد بین خود قراردادی غیر از این بسته باشند از نظر قانونی بی ارزش می باشد به همین دلیل افراد می بایست اطمینان کامل به یکدیگر داشته باشند و طلبکار می تواند طلب خود را از تک تک افراد مطالبه کند به همین دلیل اینگونه شرکتها از اعتبار بالایی برخوردارند و کلیه تغییرات و تصمیمات باید با کلیه شرکا انجام شودمدارک لازم
  • دو نسخه تقاضانامه

  • دو نسخه شرکتنامه

  • دو نسخه اساسنامه

  • کپی کارت ملی و شناسنامه شرکا

  • مجوزهای لازم


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند