مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

شرکت تضامنی شرکتی است بسیار شبیه به شرکت با مسئولیت محدود ولی مسئولیت افراد بصورت نامحدود است یعنی شرکت با مسئولیت نامحدود است 

در اینگونه شرکتها می بایست نام یکی از شرکا در نام شرکت درج شود مثلا شرکت محمد رضایی و شرکا یا برادران یعنی اگر شرکت دچار بدهی شود هر یک از شرکا مسئول پرداخت این بدهی بصورت نامحدود هستند .

معمولا کمتر افرادی شرکت تضامنی ثبت می کنند مگر اینکه اجبار قانونی وجود داشته باشد مثلا شخصی بخواهد صرافی ثبت کند که حتما باید شرکت تضامنی باشد و از بانک مرکزی مجوز بگیرد دیگر قوانین شرکت تضامنی کاملا شبیه شرکت با مسئولیت محدود است ( رجوع شود به توضیحات مسئولیت محدود).


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند