مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

ثبت شرکت منطقه آزاد تجاری

مناطق آزاد مناطقی هستند که هدف اولیه آنها توسعه صادرات و افزایش رونق اقتصادی است این مناطق باعث می شوند که کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری روانه این مناطق شوند و اوضاع کشورها از نظر اقتصادی بهتر شود مناطق آزاد از ۱۵ تا ۲۰ سال بسته به نوع فعالیت شامل معافیت مالیاتی می شود و کار تجارت در ابعاد بین المللی ساده تر می شود چون تشریفات داخل کشور را ندارد همچنین باعث کارآفرینی و فرصتهای شغلی جدید می شود . در مناطق آزاد قوانین گمرکی وجود ندارد چه برای واردات و چه برای صادرات.

در کشور ایران ۷ منطقه آزاد گمرکی وجود دارد که هر کدام از قدیم بخاطر دادوستدهای خاص با کشورهای مختلف حائذ اهمیت شدندمثلا منطقه آزاد کیش که صید مروارید از قدیم رواج داشته و اکنون یکی از مهمترین مناطق آزاد تجاری کشور است .

منطقه آزاد دیگری که بسیار مهم است جزیره قشم است که بسیار تاریخی است و قدمت آن به ۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد همچنین مناطق آزاد دیگر شامل ارس ( درهمسایگی ارمنستان و آذربایجان ) ، چابهار، اروند، انزلی،ماکو .

مناطق آزاد یکی از مهمترین و سودآورترین مناطق هر کشوری هستند که چنانچه زیرساختهای مناسب و مدیریت کافی و پشتیبانی خوبی از دولت آن کشور داشته باشد می تواند سبب رفع محرومیت آن مناطق و رونق اقتصادی در کشور شود.


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند