مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

دریافت کد اقتصادی

کد اقتصادی از ۱۲ عدد تشکیل شده که نشان دهنده این است که شخص حقیقی یا حقوقی در چه مکانی مشغول به چه فعالیتی می باشد در واقع این شخص حقیقی یا حقوقی خودش را به سازمان مالیات معرفی کرده تا در چهارچوب قانون به فعالیت تجاری ویا خدماتی خود بپردازد البته ناگفته نماندکه گرفتن کد اقتصادی برای تمامی فعالاندر زمینه های مختلف اجباری است و هر شخصی پس از اینکه آگهی تاسیس صادر شد دو ماه  فرصت دارد تا خود را به سازمان مالیات معرفی کرده و کد اقتصادی خود را دریافت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه ودر نهایت حبس می شود .

در واقع هر شرکتی برای ارائه فاکتور رسمی و عقد قراردادبا سازمانهای مختلف ، بازکردن حساب بانکی و ارزی ، گرفتن کارت بازرگانی ، اخذ گرید و شرکت در مناقصات و مزایدات حتما احتیاج به کد اقتصادی دارددر نتیجه شما برای بستن قراردادهای مهم تجاری با سازمانها و شرکتهای کوچک و بزرگ حتما با درخواست کداقتصادی از سوی این شرکتها و سازمانهامواجه می شوید و در صورتی که کد اقتصادی نداشته باشید متضرر شده و نمی توانید قراردادی عقد کنید و یک فرصت سودآور اقتصادی را از دست داده اید و همچنین از معافیتهای مالیاتی ۱۰۵ قانون سازمان مالیاتی کشور نیز بی بهره خواهید شد.

ییک سری از فعالیتها هم هستند که شامل اخذ کد اقتصادی نمی شوند مانند اشخاصی که به فعالیتهای هنری مانند نقاشی ، ترجمه ، نویسندگی ، طراحی و غیره مشغول هستند ، مساجد و تکیه ها ، اتحادیه های امور صنفی ویا اشخاصی که به تحقیق مشغول هستند مانند اعضای هیئت مدیره.مدارک لازم برای کد اقتصادی

۱-اگر ملک مسکونی باشد اجاره نامه اداری تجاری هولوگرام دار

۲-گواهی امضا از صاحبان امضا طبق آخرین روزنامه تغییرات در هیئت مدیره شرکت

۳- وکالتنامه محضری به وکیل قانونی

۴- اصل قبض تلفن طبق آخرین روزنامه تغییرات

۵- برابر اصل محضری کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره

۶- کپی آگهی تاسیس یا کپی آگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی برابر اصل دفترخانه

۷- مهر شرکت

۸- دو سری کپی برابر اصل محضری اوراق شرکت( اساسنامه تقاضانامه شرکت نامه)


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند