مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

کارت بازرگانی چیست و به چه کار می آید؟

تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز دارد. دقیقا مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف. برای بعضی تجارت ها هم به چنین گواهینامه ای نیاز داریم که به آن «کارت بازرگانی» گفته می شود.

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.

کارت بازرگانی ممکن است برای اشخاص حقوقی یا حقیقی که رشته فعالیت آنها مرتبط با امور بازرگانی ( از جمله حق العملکاری) می باشد و مبادرت به واردات و صادرات میکنند صادر شود.در این کارت جهت اشخاص حقوقی اطلاعاتی بشرح زیرثبت می گردد.
 • نام شرکت

 • شماره ثبت شرکت

 • شماره و محل ثبت شرکت

 • تاریخ تأسیس شرکت

 • شماره و تاریخ اظهارنامه ثبتی( ثبت شرکت ها)

 • ملیت(تابعیت) شرکت 

 • نوع مالکیت شرکت( خصوصی، تعاونی)

 • میزان سرمایه

 • نام کامل دارنده کارتمشخصات سجلی دارنده کارت و آدرس و تلفن شرکت و مهر امضاء شعبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران علاوه براطلاعات مذکوردرصفحات دیگر کارت بازرگانی اطلاعاتی از جمله:
 • شماره کارت عضویت رشته فعالیت (واردات، صادرات و غیره)

 • تاریخ صدور کارت

 • تاریخ انقضاءدرکارت بازرگانی که  نوع قدیم آن بشکل دفترچه ای به قطع جیبی است و شکل جدید آن مانند کارت اعتباری میباشد، باید نمونه امضاء دارنده کارت نیز درآن درج گردد 

کارت بازرگانی بنا به دلایلی از جمله انقضاء مهلت ( مدت اعتبار کارت بازرگانی یکسال میباشد )و یا وسیله تخلفات تجاری ازجمله تخلفات گمرکی، قاچاق و.... توسط گمرک و  یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن لغو می‌گردد.

کارت بازرگانی برای اشخاص و واحدهایی که تولید انجام میدهند اعتبار ۵ ساله دارند. در صورتی که سوالی دارید مشاورین ما در ثبت دانا آماده ارایه مشاوره به شما میباشند . 


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند