مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

تغییر نام شرکت

قبل از اینکه در رابطه با تغییر نام شرکت توضیح بدهیم اشاره ای به انتخاب نام شرکت در زمان ثبت می کنیم
شرکتها هم مانند اشخاص حقیقی باید دارای نام باشند نام شرکت در واقع اولین نشانه و آبروی یک شرکت است و باید به نحوی باشد که در ذهن افراد حک شود در زمان انتخاب نام باید قوانین اداره ثبت شرکتها رعایت شود نام شرکت نباید با موازی و قوانین جمهوری اسلامی مقایر باشد از بین اسامی خاص و فارسی انتخاب شود ، نام شرکت حتما و الزاما از ۳ سیلاب ویا به بالا انتخاب شده باشد و تکراری نباشد یعنی این نام نباید در اداره ثبت شرکتهابه ثبت رسیده باشد و اگر هم به ثبت رسیده باشد باید ۱۰ سال از تاریخ انحلال شرکت گذشته باشد تا بتوان آن نام را انتخاب کرد. نام شرکت نباید از عناوین بیگانه باشد از عناوین اختصاصی دولتی و کشوری نباشد
حال اینکه پس از ثبت شرکت به هر دلیل ممکن است اشخاص تصمیم به تغییر نام شرکت بگیرند قوانینی که در زمان ثبت نام شرکت باید رعایت شود در زمان تغییر نام شرکت نیز باید رعایت شود
برای تغییر نام باید مجمع عمومی فوق العاده گرفته شود وبه امضای هیئت مدیره و سهامداران برسد.