مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از ۲ طریق انجام می شود:

  1.  صدور سهام جدید
  2.  بالابردن مبلغ اسمی سهام

افزایش سرمایه به دستور هیئت مدیره از طریق مجمع عمومی فوق العاده و بعد از گزارش بازرسان شرکت انجام می شود
افزایش سرمایه تا زمانیکه تمام سرمایه قبلی تایید نشده است مجاز نمی باشد
اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه:
تنظیم صورتجلسه ای که به امضای هیئت مدیره و سهامداران برسد گزارش و تایید بازرس یا بازرسان، اظهارنامه ثبتی جدید، تایدیه سرمایه قبلی و تعهد سهامداران به تایید سرمایه قبلی  
بالا بردن سرمایه از جهاتی به نفع شرکت است مثل اعتبار شرکت یا دریافت وام ویا گشایش ال سی و از جهاتی هم بیشر درگیر مالیات خواهد شد