مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

تغییر آدرس شرکت

آدرس و محل شرکت در واقع همان مرکز قانونی یا نشانی اصلی شرکت می باشد که در اساسنامه ذکر شده است پس هر تغییری در این محل باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود برای تغییر آدرس شرکت لازم است که سهامداران یا هیئت مدیره در غالب یک صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تصمیم خود را مکتوب اعلام کنند و مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام کنند.


مدارک لازم تغییر آدرس:


تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط حاضرین و ارسال به اداره ثبت از طریق باجه های پستی و دریافت پیش نویس آگهی و مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و دریافت آگهی و ارسال به روزنامه رسمی و کثیر الانتشار.


تغییر کد پستی شرکت و اصلاح کد پستی شرکت:
گاهی پیش می آید که آدرس شرکت هیچ تغییری نکرده اما برای سفارش دفتر کل و دفتر روزنامه با خطای سایت مواجه می شویم و مراحل دیگر سایت و درخاست دفاتر را نمی توانیم انجام دهیم برای اینکار حتما باید صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم کنیم وبه امضای سهامداران و هیئت مدیره برسد و از طریق نامه های پستی به اداره ثبت پست بشه و آگهی تغییرات چاپ بشه و در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار هم درج بشود.


مدارک و مراحل تغییر آدرس:

 

  • تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
  • آخرین کدپستی و استعلام از اداره پست و تایدیه پستی
  • امضای صورتجلسه توسط سهامداران
  • ثبت نام در سایت
  • گرفتن تایدیه اطلاعات
  • ارسال به پست
  • پیش نویس آگهی و پرداخت حق اثبت و حق الدرج چاپ آگهی و درخواست روزنامه رسمی