مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

چه شرکتی مناسب است ثبت کنیم ؟

اغلب زمانی که افراد می خواهند شرکتی را ثبت کنند، نمی‌دانند چه نوع شرکتی برای کسب و کار آن‌ها مناسب می باشد، اینکه چه نوع شرکتی برای ثبت مناسب‌تر است؟ و یا ثبت چه نوع شرکتی، نفع بیشتری برای مدیران شرکت دارد؟ بسیار حائز اهمیت است از این رو در این مطلب سعی داریم شما را کمی بیشتر با آن آشنا کنیم.

در ایران اداره ی ثبت شرکت ها وظیفه ثبت شرکت را بر عهده دارد و یکی از مدیران شرکت باید تقاضای ثبت شرکت را درخواست کند. در ابتدا باید قالب شرکت را در بین قالب‌های موجود برای ثبت شرکت‌ ، انتخاب کرد. برای انتخاب قالب شرکت، عواملی باید مورد بررسی قرار بگیرد:

انتخاب قالب بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد. بنابراین می توان گفت اصلی‌ترین دلیل انتخاب یکی از قالب‌های تجاری، موضوع فعالیت شرکت است.

میزان سرمایه‌‌ای که شرکا برای تاسیس شرکت درنظر می گیرند.

حداقل تعداد شرکا در شرکت‌های تجاری به موجب قانون مقرر شده.

میزان مسئولیت شرکا در شرکت است، عامل بعدی تاثیرگذار در انتخاب قالب شرکت  

انواع شرکت‌ها

طبق آنچه در قانون وضع شده ، شرکت‌‌ها به دو نوع شرکت‌های تجاری و شرکت‌های مدنی تقسیم شده اند. فرم تشکیل شرکت‌های مدنی با  شرکت‌های تجاری متفاوت می باشد. در شرکت‌های تجاری، اموال و دارایی شرکت مستقل از شرکا می‌تواند توسط طلبکاران شرکت توقیف شود؛ در حالی که در شرکت‌های مدنی، دارایی شرکت و شرکا با هم یکسان است. اگر تصمیم دارید در حوزه تجارت فعالیت کنید و در عین حال دارایی شما مستقل از دارایی شرکت باشد،باید در قالب یکی از شرکت‌‌های تجاری فعالیت کنید، در این خصوص قانون تجارت به صراحت شرکت‌های تجاری را به هفت نوع تقسیم کرده است مه عبارتند از:

  • شرکت سهامی
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت مختلط غیرسهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف

 ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت:

هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود. به عبارتی تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد، مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.

ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را برای ثبت شرکت های ایرانی پیش بینی کرده است. از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

ماده ی 197 قانون تجارت علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند، این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد

ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن: ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است، عمل و دفاترآن نیز جدا می باشد. متصدی مربوطه پس از ثبت کردن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیرشرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید، دفتری به این موضوع تخصیص می دهد که خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود در ستون ها ثبت می کند.

خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا فردی که شرکت ثبت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است

شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت، با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت 

مقدار سرمایه (با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

اسامی مدیر یا مدیران

تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود

، هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید، و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید. (ماده ی 8 آئین نامه) ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است: درحالت اول زمان ثبت خود شرکت، ثبت شعبه انجام بگیرد در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه، محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار درجراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود. حالت دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت شده باشد. در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردیده به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود. در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شرکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

همان طور که گفتیم ،ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود، ضروری دانسته است. نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام، به سبب خطای خود، محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند. 

طبق مقررات قانون تجارت، نوع دیگری از شرکت برای تأسیس وجود ندارد. البته لازم نیست حتما شکل و شخصیت شخص حقوقی مدل‌های فوق الذکر باشد و می‌توان در قالب موسسه یا موارد دیگری شخصیت حقوقی را ثبت کرد. اما چنانچه موضوع گردهمایی ما برای یک فعالیت اقتصادی پایدار باشد، گریزی از ثبت به یکی از روشهای بالا نیست.

 شرکت‌های نوپا معمولا بین دو نوع شرکت با مسوولیت محدود و سهامی خاص دچار تردید هستند و مطمئن نیستند قصد تشکیل کدام یک را دارند.

طبق ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول) شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه شرکت توسط فروش سهام  به مردم تامین می‌شود. این‌گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم) شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسان تامین شده باشد شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند. در شرکت‌های سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکت‌های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به‌طور روشن و خوانا قید شود، البته پر واضح است که تشکیل شرکت سهامی عام پیچیدگی و دشواری خاص خود را دارد و همه افراد یا راغب به تشکیل آن نیستند یا توانایی مالی خود را در آن حد نمی‌بینند و به تشکیل شرکت سهامی خاص بسنده می‌کنند.

*شرکت سهامی خاص
سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد. در صورتی که به هر علت سرمایه ی شرکت کم شود، باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند در غیر اینصورت باید شرکت را به نوع دیگری از قبیل مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل کنند. همچنین، سرمایه ی شرکت به وسیله ی خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را نخواهند داشت. شرکت های سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارد و قانونگذار، شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می کند.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

1-حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام )
2- حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد.
3- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
4- در صورت داشتن سرمایه غیر نقدی باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
5- سرمایه شرکت صرفاً توسط موسسین تامین می شود. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها، مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
6- اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

برای تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل الزامی است :

1- اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تائیدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 % کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. همچنین تائیدیه و تقویم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود چنین سهامی
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

6- طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و ... لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام بگیرد،که می توان در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.
7- مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

مزایای شرکت سهامی خاص

_ تجمع سرمایه های کوچک: با جمع آوری سرمایه های کوچک در محیطی دوستانه به انجام فعالیت تجاری می توان پرداخت.
_ سهولت نقل و انتقال سهام: از آن جاییکه سرمایه سهامداران در شرکت های سهامی به قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم گردیده و بعضاَ این سهام بی نام نیز می باشد ، لذا نقل و انتقال آن دارای سهولت ویژه ای است.
_ تعیین هیات مدیره در شرکت های سهامی: بر اساس ماده 170 قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله یک هیات مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شده اند.
_ محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکت های سهامی: یکی از خصوصیات مهم شرکت های سهامی، محدود بودن مسئولیت سهامداران در قبال سهام آن ها است.

معایب شرکت سهامی خاص

_ وجود مقررات بیشتر در شرکت های سهامی: وجود مقرراتی مانند نحوه تقسیم سود و زیان و نحوه نگهداری دفاتر مالی و نحوه تشکیل مجامع عمومی و نحوه گزارش سود و زیان به سهامداران و ... در شرکت های سهامی به مراتب پیچیده تر از شرکت های تک مالی و تضامنی می باشد .
_ وجود مالیات بردرآمد در شرکت های سهامی به دلیل اعمال کنترل های قانونی و بر اساس قواعد و قوانین مالیات های مستقیم می بایست ابتدا 10 % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه و به ترتیب مقرر در قانون مربوطه به عنوان مالیات پرداختنی در نظر گرفته شود.

*شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) حتما قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م 95 ق.ت ). همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد. این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت کنند. در مجموع ، شرکت های با مسئولیت محدود برای موضوعاتی نظیر آرایشی ، بهداشتی ، آشامیدنی ، مواد غذایی ، خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار مناسب هستند.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود :

قرارداد شرکت با مسئولیت محدود، چون هر قرارداد دیگری باید دارای شرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی بوده و مخالفتی با مفاد ماده 975 قانون اخیر نیز نداشته باشد. بنابراین، شرکت با مسئولیت محدود وقتی می تواند تشکیل شود که موضوع شرکت معین باشد، مخالف قانون نباشد، جهت معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد. علاوه بر این، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت تجاری نیز لازم است تا شرکت با مسئولیت محدود بتواند تشکیل شود.

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

الف- شرایط شکلی تشکیل شرکت : باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکا انجام گیرد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند. این قرارداد باید حتماَ به صورت رسمی تنظیم شود در غیر این صورت طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.
در شرکتنامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است،تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، ولی اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت ، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است.( ماده 100 ق.ت )
در مواد 107 ، 108 و 111 قانون تجارت به " اساسنامه " شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است.آیا وجود اساسنامه ، علاوه بر شرکتنامه برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر ؟ جواب قطعاَ منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر ، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد ، ضروری هم نیست.
علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود ، از جمله : سهم هر یک از شرکا در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت. مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود. اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده 95 ق.ت)
ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت: قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاَ به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث، یعنی طلبکاران شرکت، وضع شده اند.این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
1.شرایط راجع به شرکا: قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
2.شرایط راجع به سرمایه: قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است.بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد. بنابراین هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ، برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی گفته شد.
سرمایه شرکت نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال ، اعم از با نام یا بی نام درآید.( ماده 102 ق.ت ) پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است.سرمایه شرکت می تواند دو نوع ذیل تشکیل شود:

الف- آورده نقدی
ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است. برخلاف آنچه در شرکت های سهامی معتبر است ، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
قانون گذار شکل و تشریفات مخصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پیش بینی نکرده است و در نتیجه ، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد ، مشروط بر اینکه واقعی باشد. به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد

ب- آورده غیر نقدی
 علی الاصول آنچه درباره پرداخت سرمایه نقدی گفته شد ، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدق خواهد کرد. آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند باید تقویم شوند و در شرکتنامه، ارزش آن ها مشخص شود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است.( مواد 96 و 97 ق.ت ) البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد

مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
_شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک هم تشکیل گردد.
_حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.
_در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف ممکن است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می گیرند ( ماده 104 ق . ت ).

معایب شرکت با مسئولیت محدود

_ پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
_ چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
_ همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد. (ماده 103 قانون تجارت)
_ چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا، شرکت منحل نمی گردد.
_ مطابق ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

1-. در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر ولی  در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار نیاز می باشد.
2- سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید خواهد شد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نیست. در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت واریز کنند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری است و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری می باشد.
4- مدیران در شرکت با مسئولیت محدودیت زمانی ندارد، در حالی که در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
5- اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است .
6-مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.
7-تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
8- واگذاری سهام در شرکت های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکت های سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.
9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
10- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
11- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی 4%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل ممجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.
12- در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.

شباهت دو شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود:
حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است . در شرکت سهامی خاص و بامسوولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

مشخصات سایر شرکت های تجاری

 

شرکت سهامی عام :

*حداقل شرکا 5  نفر

* حداقل سرمایه 000/000/ 5 ریال 

*حداقل هیئت مدیره یا مدیران  5 نفر  

*مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک
شرکت تضامنی :
*حداقل شرکا  2 نفر 

*حداقل سرمایه  محدودیت ندارد 

*حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر

 *مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

مدیران شرکت تضامنی باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند، این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است :

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.
 شرکت نسبی :
*حداقل شرکا 2 نفر 

*حداقل سرمایه محدودیت ندارد  

*حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر

* مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.

مدیران شرکت نسبی باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که عبارتند:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

شرکت مختلط سهامی :
*حداقل شرکا  2 نفر

*حداقل سرمایه محدودیت ندارد 

 *حداقل هیئت مدیره یا مدیران  یک نفر یا بیشتر

 *مسئولیت شرکا در شرکای ضامن نامحدود و در شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.
شرکت مختلط غیر سهامی :
*حداقل شرکا  2 نفر 

*حداقل سرمایه محدودیت ندارد

*حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر 

*مسئولیت شرکای ضامن نا محدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه است.

شرکت مختلط غیر سهامی مدارک ذیل را باید تسلیم مرجع ثبت کنند:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند


شرکت تعاونی :
*حداقل شرکا 7 نفر

*حداقل سرمایه محدودیت ندارد 

*حداقل هیئت مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر

*مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.
 

در آخر اگر فعالیت هنری ، حقوقی ، فرهنگی ،آموزشی و به طور کلی فعالیت غیر تجاری دارید، بهترین انتخاب برای شما ثبت موسسه غیر تجاری است. اگر فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون دارید، بهتر است شرکت تعاونی ثبت کنید. اگر قصد ورود به بورس و عرضه سهام شرکت به عموم مردم را دارید، شرکت سهامی عام بهترین انتخاب شماست. اگر نام یا نام خانوادگی شما در برندتان آمده و حتما تمایل دارید اسم خودتان در نام شرکت قید شود ، شرکت تضامنی ثبت کنید. در غیر این صورت معمولا شرکت مسوولیت محدود و یا سهامی خاص را به ثبت برسانید ثبت‌ دانا با بهره‌گیری از دانش کارشناسان حقوق‌دانان و متخصصان ثبتی، می‌تواند شما را در انتخاب قالب شرکت راهنمایی کند. هزینه های این شرکت متناسب با قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است. شما می‌توانید برای اطلاع از هزینه‌های ثبت شرکت در ثبت‌ دانا، همین حالا با کارشناسان ما تماس گرفته و ثبت شرکت خود را به ما بسپارید.