مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی شکل ظاهری یک شیء است که فرد با استفاده از تفکرات ذهنی خود بوجود آورده است در واقع بوجود آوردن یک شیء یا دستگاه است که ویژگیهای دوبعدی و سه بعدی آن مد نظر است نه نحوه کارکرد آنو نوآوری داشته باشد و هیچ کجای دیگر مانند آن ساخته نشده باشد و قابل استفاده و کارکرد مناسب در زمینه خود باشد به عنوان مثال  تایر ماشین را در نظر بگیرید که شخصی  قابلیت تنظیم باد خودکار و یا پنچری خودکار لاستیک را ابداع کرده باشد در واقع این فرد اختراع کرده چون شکل ظاهری همان تایر است و تفاوتی ایجاد نشده است مثال دیگر سس خرسی مهرام را در نظر بگیرید که یک طح صنعتی به حساب می آید و به ثبت رسیده و هیچکس حق کپی برداری از آن طرح را برای برندهای دیگر ندارد و در صورت کپی برداری پیگرد قانونی دارد و جریمه می شود.

پس هر طرحی قبل از اینکه لو برود و شخص دیگری کپی برداری کند باید ابتدا ثبت شود تا هیچ شخصی نتواند کپی برداری کند و زیبایی ظاهری اصلا ملاک نیست همانطور که دیدید سس خرسی زیبایی ندارد ولی ثبت شده و بسیار محبوب است.

طرح صنعتی به مدت ۵ سال ثبت می شود و اعتبار دارد و نباید مخالف با موازین شرعی باشد همچنین فاقد نمادها یا نشانه های رسمی باشد.مدارک مورد نیاز جهت ثبت مالکیت صنعتی :
  1. مدارک هویتی کسی که طراحی را انجام داده که چنانچه حقیقی باشد کپی شناسنامه و کارت ملی و چنانچه حقوقی باشد آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و مدارک هویتی صاحبان امضا

  2. چنانچه طرح دو بعدی باشد شش نمونه از تمامی جوانب طرح و یا ماکتی از طرح که حداکثر ابعاد آن دویست میلی متر باشد و وزن آن حداکثر دوهزار گرم از مواد غیر فاسد شدنی باشد

  3. چنانچه متقاضی بخواهد طرح خود را جایی منتشر نکند می تواند درخواست کتبی مبنی بر تاخیر انتشار ارائه دهد که حداکثر این زمان یکسال می باشد همچنین اگر طراح مالک نباشد و نخواهد نام خود را ذکر کند نیز می تواند با درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام خود را ضمیمه کند


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند