مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

تغییر یا تمدید هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره از زمان انتخاب تا همیشه ثابت نیستندودر شرکت سهامی به مدت ۲ سال اعضا انتخاب می شوند و  قابل تغییر و تمدید هستند اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر و سهامی خاص حداقل ۳ نفر می باشند اگر قبل از پایان موعد ۲ سال هیئت مدیره شرکت یا اعضا تصمیم به تغییر اعضا بگیرند هیچ مانعی وجود ندارد و این امر انجام شدنی است .

تغییر یا تمدید هیئت مدیره:

هر شرکت سهامی توسط اشخاص صاحب سهم اداره می شودکه در قانون تجارت با عنوان هیئت مدیره شناخته شده است

در شرکت سهامی خاص مدت فعالیت هر مدیر۲ سال می باشد که بعد از ۲ سال باید یا تمدیدیاعزل و جایگزین شود برای تغییر هیئت مدیره نیازی به اخذ گواهیه عدم سوئ پیشینه نیست. اعضائ هیئت مدیره شرکت سهامی نمی توانند خارج از شرکا باشند و حتما باید از میان سهامداران انتخاب شوند

مدیر عامل بالاترین سمت را در شرکت دارد و می تواند از بین اعضائ هیئت مدیره باشد و اعضا هیئت مدیره باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشند

هیئت مدیره شرکت سهامی خاص باید متشکل از مدیر عامل و عضو هیئت مدیره رییس هیئت مدیره و نائب رییس هیئت مدیره باشد

مدت تصدی اعضای هیئت در شرکت با مسئولیت محدودبه صورت نامحدود می باشد مگر اینکه شرط دیگری مقرر شده باشد 

حداقل اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد که الزاما از میان سهامداران انتخاب می شوند


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند