مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ۲۰ درصد سرمایه شرکت را باید تعهد کنند و ۳۵ درصد آن ۲۰ درصد رانیز در یکی از بانکهای کشور به حساب جاری شرکت بلوکه کنند تا زمان تاسیس شرکت و بقیه سهام شرکت نیز از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام پانصد هزار تومان می باشد 

حداقل اعضا در سهامی عام ۵ نفر می باشد .

یکی از مهمترین و معتبرترین شرکتها سهامی عام است که اداره امور مهم کشور مانند دادو ستد با کشورهای خارجی ، عمرانی کشاورزی پتروشیمی معادن ایجاد سدها و بانکها وغیره را شامل میشود که راه اندازی اینگونه فعالیتها سرمایه بسیاری می خواهد که از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.

فروش سهام به مردم بدین صورت است که پس از اعلام و آگهی مردم به بانکی که تعهد سهام در آن بانک است رفته و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغ درخواستی را پرداخت نموده و ورقه سهام خود را امضا و دریافت می کنند و تمام شرایط شرکت را می پذیرند در ضمن مجوز اینگونه شرکتها از سازمان بورس و اوراق بهدار صادر می شود 

در اسم اینگونه شرکتها حتما باید واژه سهامی عام در کنار اسم شرکت بیاید و در تمام اوراق شرکت قید شود.در اینگونه شرکتها موسسین شرکت نمی توانند کلیه سهام و سرمایه شرکت را نزد خود داشته باشند و به دلیل حساسیت بالای اینگونه شرکتها و اخذ مجوزهای مختلف فقط در مواقع ضروری نیاز به ثبت اینگونه شرکتها است لازم به ذکر است به دلیل اینکه بیش از نصف سهام اینگونه شرکتها در اختیار مردم می باشد نقل و انتقال سهام با موافقت سهامداران انجام نمی شودویژگیهای شرکت سهامی عام:
  • حداقل سرمایه‌ پانصد هزار تومان می باشد که ۳۵ درصد از ۲۰ درصد آن به حساب جاری شرکت در بانک و بقیه از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد

  • تشکیل مجمع عمومی موسسین در اینگونه شرکتها ضروری است و اظهارنامه به امضای موسسین می رسد

  • شرکت سهام عام برای فروش سهام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید همچنین می تواند اوراق قرضه منتشر نماید.  مدارک لازم برای شرکت سهامی عام 
  • امضای اعلامیه پذیره نویسی شده توسط کل موسسین در ۲ نسخه واظهارنامه و اساسنامه در ۲ نسخه

  • گواهی بانکی مبنی بر پرداخت ۳۵ درصد از ۲۰ درصد سرمایه تعهدی

  • در صورت نیاز به مجوز ارائه آن ( لازم به ذکر است که مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته می شود )

  • مدارک هویتی مدیران و شخص حقوقی برگه نمایندگی مربوطه


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند