مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

ثبت موسسه

موسسه غیر تجاری : موسساتی هستند که به امور غیرتجاری و غیر بازرگانی میپردازند و‌هدف انها جلب یود و‌منفعت و‌تقسیم ان بین اعضاشرکت نیست .

موسسات برحسب نوع فعالیتشان ب ۲ دسته انتفاعی و‌غیرانتفاعی تقسیم میشوند. برای ثبت موسسه مثل شرکت بامسئولیت محدود به حداقل ۲ نفراعضا نیازهست  

سرمایه برای موسسه حداقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ میباشد و اما این مبلغ قابل افزایش است .

اگر موضوع موسسه نیاز به مجوز از مرجع خاصی باشد قبل از ثبت باید نسبت به اخذ مجوز اقدام شود مثل موسسات فرهنگی و‌هنری که برای ثبت به مجوز از وزارت فرهنگ‌و ارشاد اسلامی نیاز دارند از مزایای موسسات غیرتجاری این است که درصورت عدم‌پرداخت مالیات  دچار بخشودکی‌مالیات میشوند .

برای ثبت موسسه همانند ثبت شرکت باید به اداره ی ثبت شرکتها مراجعه کرد‌ .۲ نسخه اساسنامه تهیه شود صورتجلسه موسسه و هیئت مدیره تنظیم، امضا و‌تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.از جمله موسساتی که ثبت میشوند میتوان به موسسات فرهنگی‌، موسسات ورزشی ، موسسات خیریه ، اموزشی کمپ‌ترک اعتیاد نگهداری سالمندان اساره کرد . برای کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان ما آماده ارایه مشاوره رایگان به شما میباشند . 


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند