مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

انحلال شرکت

شروع کردن یک تجارت کاری بسیار جالب و هیجان انگیز است تا زمانی که تصمیم به تعطیل کردن آن تجارت بگیریم بسته شدن یک شرکت یا تجارت مانند ثبت آن شرکت یک پروسه تغییراتی به حساب می آید که نیاز به هزینه و زمان دارد ولی نیاز است که آن شرکت را بصورت رسمی با دولت  و ثبت اسناد به پایان برسانیم .چنانچه شرکتی هیچ فعالیتی نداشته باشد به منزله تعطیلی و انحلال شرکت نیست بلکه دولت و سازمان اسناد بر این باور است که شما در حال فعالیت در زمینه کسب و کار خود هستید و همچنین انتظار دارد که گزارشهای خود را ثبت کنید و مالیات و هزینه ها را پرداخت نمایید که اگر این کار را انجام ندهیم جریمه می شویم و رعایت کردن قوانین انحلال باعث می شود تا طلبکاران بصورت قانونی بدانند که تجارت شما بسته شده و در آن حضور ندارید.تصمیم در مورد انحلال باید به مدت ۵ روز به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود و در روزنامه رسمی درج گردد شرکت از تاریخ انحلال در حال تصفیه اعلام می شود تا اینکه ختم تصفیه اعلام گردد و انحلال جزیی از تغییرات است.برای انحلال نیاز است تا مجمع فوق العاده تشکیل شده و رای به انحلال داده شده باشد که در هر نوع شرکتی و بسته به نوع اساسنامه آن شرکت قوانین خاص خود را دارد سپس مدیر تصفیه انتخاب می شود و پس از آن هیچ مدیری در آن شرکت سمتی نداردو مدیر تصفیه کلیه کارهای طلبکاران و بدهکاران آن شرکت را انجام می دهد یعنی شرکت پس از انحلال دایر است و فقط در زمینه انجام امور طلبکاران پابرجاست نه زمینه فعالیتهای شرکت.برای انحلال باید نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای افراد رسیده است به همراه مدارک شرکت به اداره ثبت شرکتهااز طریق باجه های پستی فرستاده شود که پس از بررسی ,کارشناس مرجع ثبت شرکتها اقدام به انحلال شرکت می نماید و پس از آن انحلال شرکت در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به آن شرکت آگهی شده و به اطلاع عموم می رسد سپس مدیر تصفیه کلیه کارهای شرکت از قبیل طلب مدیران و افراد خارج از شرکت را انجام می دهد و شرکت از آن پس در حال تصفیه نامیده می شود .

مدارک مورد نیاز برای انحلال

برای انحلال در هر نوع شرکت مدارک متفاوت است ولی در کل روزنامه رسمی ، کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا ، روزنامه آخرین تغییرات، اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای همه اعضا و مدیر تصفیه رسیده باشد ( البته چنانچه همه اعضا حضور نداشته باشند و رای با اکثریت تصویب شده باشد اصل روزنامه کثیرالانتشار هم الزامی است ) اصل وکالتنامه اگر وکیل قانونی کارها را انجام می دهد وآدرس و محل تصفیه هم لازم است.

از آنجاییکه انحلال شرکت و اقدامات قانونی قبل و بعد از آن از موارد بسیار مهم قانون است و پیگیریهای حقوقی و قانونی خود را دارد موسسه ثبتی و حقوقی دانا مفتخر است در کلیه امور یاری رسان شما باشد تا بتوانید با کمک ما بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید.حال ممکن است انحلال شرکت با اراده افراد و شرکا باشد و یا اینکه از اراده آنها خارج باشد یعنی بر اثر فوت شرکا و ورشکستگی و... اتفاق بیفتد و یا اینکه در اساسنامه شرکت برای عمر شرکت مدت زمانی تعیین شده باشد در قانون تجارت همانند ثبت شرکت که برای شرکتهای مختلف اندکی فرق می کند برای انحلال نیز بسته به نوع شرکت شرایط انحلال اندکی متفاوت است مثلا در شرکتمسئولیت محدود افرادی که بالای پنجاه درصد سهم الشرکه دارند می توانند شرکت را منحل کنند ولی در سایر شرکتها این قانون وجود ندارد یااینکه در مورد انحلال شرکت سهامی محدودیت زمانی تعیین شده که پس از انحلال ظرف مدت ۵ روز موضوع را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهندمراحل انحلال شرکت:۱-اولین گام تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تعیین مدیر تصفیه است۲- دومین مرحله نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای کلیه شرکا و سهامداران و مدیر تصفیه رسیده است به اداره ثبت شرکتها از طریق پست پیشتاز ارسال می شود۳- سومین مرحله کارشناسی پرونده توسط مرجع ثبت شرکتها ست که اقدام به ثبت انحلال شرکت می نماید و به متقاضی اعلام می شود به اداره ثبت شرکتها مراجعه کرده و هزینه های قانونی را پرداخت کرده و مدارک را تحویل بگیرد که اینکار توسط مدیر تصفیه و یا وکیل دادگستری انجام می شود۴- در چهارمین مرحله آگهی انحلال شرکت صادر شده و رروزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت نیز برای عموم اعلام می شود و از این پس مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که در جهت تصفیه کارهای شرکت و وصول مطالبات شرکت است را انجام می دهد و در واقع نماینده شرکت منحل شده است و در تمامی آگهی ها و اوراق شرکت پس از نام شرکت عبارت در حال تصفیه قید شود.حال ممکن است انحلال شرکت با اراده افراد و شرکا باشد و یا اینکه از اراده آنها خارج باشد یعنی بر اثر فوت شرکا و ورشکستگی و... اتفاق بیفتد و یا اینکه در اساسنامه شرکت برای عمر شرکت مدت زمانی تعیین شده باشد در قانون تجارت همانند ثبت شرکت که برای شرکتهای مختلف اندکی فرق می کند برای انحلال نیز بسته به نوع شرکت شرایط انحلال اندکی متفاوت است مثلا در شرکتمسئولیت محدود افرادی که بالای پنجاه درصد سهم الشرکه دارند می توانند شرکت را منحل کنند ولی در سایر شرکتها این قانون وجود ندارد یااینکه در مورد انحلال شرکت سهامی محدودیت زمانی تعیین شده که پس از انحلال ظرف مدت ۵ روز موضوع را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهندمراحل انحلال:۱-اولین گام تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تعیین مدیر تصفیه است۲- دومین مرحله نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای کلیه شرکا و سهامداران و مدیر تصفیه رسیده است به اداره ثبت شرکتها از طریق پست پیشتاز ارسال می شود۳- سومین مرحله کارشناسی پرونده توسط مرجع ثبت شرکتها ست که اقدام به ثبت انحلال شرکت می نماید و به متقاضی اعلام می شود به اداره ثبت شرکتها مراجعه کرده و هزینه های قانونی را پرداخت کرده و مدارک را تحویل بگیرد که اینکار توسط مدیر تصفیه و یا وکیل دادگستری انجام می شود۴- در چهارمین مرحله آگهی انحلال شرکت صادر شده و رروزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت نیز برای عموم اعلام می شود و از این پس مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که در جهت تصفیه کارهای شرکت و وصول مطالبات شرکت است را انجام می دهد و در واقع نماینده شرکت منحل شده است و در تمامی آگهی ها و اوراق شرکت پس از نام شرکت عبارت در حال تصفیه قید شود.  


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند