مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

نحوه ثبت شرکت توسط اتباع خارجی

با توجه به رویه ی  دولت ایران  درخصوص جذب سرمایه  های خارجی  اقدام به ثبت شرکت خار جی طبق اصل  81 قانون اساسیهرشرکتی که در ایران تشکیل  و مرکز اصلی آن ایران باشد شرکت ایرانی محسوب میباشد .همانطور که میدانید طبق قانون مدنی اشخاص خارجی نمیتوانند در ایران اموال غیر منقول  داشته باشند یکی از راههایی که  اشخاص خارجی  بتوانند در ایران صاحب ملک و اموال  غیر منقول باشند ثبت شرکت می باشد و قانونگذار برای  ثبت شرکت توسط اتباع خارجه قوانین ساده ای را درنظر گرفته و اشخاص خارجی اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی 100 درصد میتوانند سهامدار باشند و از این جهت منعی برایشان وجود ندارد(یعنی صد درصد سهام یک شرکت متعلق به اشخاص خارجی باشد )   یک شخص خارجی برای اینکه بخواهد در ایران فعالیت تجاری داشته باشند قبل از هرکاری باید در ایران نسبت به  ثبت شرکت  اقدام نماید یا نمایندگی خود را به ثبت برساند .

مراحل و مدارک لازم جهت ثبت شرکت توسط اتباع خارجی ( اشخاص خارجی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی خارجی) :
  • ترجمه و کپی از تمام صفحات پاسپورت

  • تعیین میران سرمایه ( سرمایه اولیه ی برای ثبت شرکت مسولیت محدود یا سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد)

  • تنظیم اظهارنامه و اوراق شرکت به زبان فارسی

  • اگر شخص خارجی متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص باشد حتما بایدبنام شرکت  افتتاح حساب انجام دهدپس از اینکه مراحل الکترونیکی ثبت انجام شد و نام شرکت توسط کارشناسان اداره ثبت تایید شد اوراق( اساسنامه ،  متن صورتجلسه ، اظهارنامه درصورتی که شرکت سهامی خاص باشد , و تقاضانامه و شرکتنامه در صورتی که شرکت مسئولیت محدود باشد ) را چاپ و توسط اعضای شرکت میکنند .سپس مدارک امضا شده به همراه سایر مدارکی که مورد نیاز است را از طریق مراکز پستی به اداره ثبت شرکتهای مربوطه پست میکنید سپس تا زمان صدور پیش نویس اگهی از طریق سیستم صبر میکنیم و پس از ان نسبت به چاپ آگهی اقدام میکنیم .( این مرحله توسط وکیل انجام میشود) و پس از انجام این مراحل نسبت به پرداخت روزنامه  ی کثیرالانتشار و روزنامه ی رسمی اقدام میکنیم .  در این راه میتوانید از مشاوره کارشناسان ما در ثبت دانا استفاده کنید . 


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند