مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

چگونه می توان برای ثبت شرکت تک مدیره اقدام کرد؟

گاهی افراد برای شروع کار خود بیشتر تمایل دارند تا شرکت خود را تک نفره ثبت کنند، برای آنکه  در رابطه با ثبت شرکت تک مدیره و چگونگی اقدام کردن برای شرکتی با حضور تنها یک نفر بیشتر بدانیم ، لازم است به معنا و مفهوم شرکت اشاره ای داشته باشیم.

شرکت برای هدف مشترک یک سازمان تشکیل می شود.خود کلمه شرکت به معنای اجتماع دویا چندنفر است که ریشه ای از کلمه شراکت دارد.  قابل درک است که ، ثبت شرکت تک نفره امکان پذیر نباشد زیرا شراکت برای چندنفر شکل میگیرد، ولی برای رفع این مشکل راه حل وجود دارد.

برای اقدام به ثبت شرکت تک مدیره لازم است ابتدا با انواع شرکت ها آشنا شوید و سپس شرکت هایی که می توان به صورت تک نفره ثبت کرد، معرفی خواهیم کرد.

تعریف شرکت به زبان ساده

شرکت به معنای این است که اشخاصی از 2 نفر به بالا با همکاری هم مجموعه ای را تشکیل دهند و به مجموعه فعالیت های اقتصادی بپردازند، در این شراکت نفع ببرند و پس از کسر هزینه های اولیه، سود باقیمانده را بین اعضای شرکت تقسیم کنند.

امروزه خیلی ها ممکن است با یکدیگر حتی در یک مغازه کوچک شریک باشند و یا کاسبی راه اندازی کرده باشند و فعالیت اقتصادی انجام دهند. آن ها ناخودآگاه بدون اینکه شرکتی را به صورت رسمی به ثبت برسانند ، کارکرد شرکت را پیاده سازی کرده اند و از قوانین آن پیروی می کنند ولی با یک تفاوت که فعالیت آن ها رسمی و قانونی ثبت نشده است .

انواع شرکت ها

  1. شرکت سهامی (مانند شرکت های سهامی خاص و عام)
  2. شرکت با مسئولیت محدود
  3.  شرکت تضامنی
  4. شرکت مختلط غیر سهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7.  شرکت تعاونی تولید و مصرف

نحوه ثبت شرکت تک مدیره

در موسسات غیرتجاری و شرکت های با مسئولیت محدود باید حداقل دارای 2 نفر شریک باشند و بهترین گزینه برای ثبت شرکت تک مدیره می باشند. برای این منظور باید ابتدا یک نفر را به عنوان شریک و سپس خود را به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل برای انجام تمامی مسئولیت های شرکت معرفی کرد و حق امضاهای شرکت مانند قراردادها و چک و سفته و ... را تنها با امضای خود معتبر معرفی کرد. تقریبا برای حذف کردن شخص دوم می توان تنها 1% مالکیت شرکت را به نام او درآورد و 99% دیگر مالکیت شرکت یا همان سهم الشرکه را به نام خود کرد. این تقسیم 99 به 1 درصد در اظهارنامه شرکت برای ثبت شرکت تک مدیره حتما باید قید شود این نکته قابل توجه است که برای ذکر اشخاص و مشخص کردن حق امضاء در شرکت باید در شرکتنامه، اظهارنامه(موسسه)، تقاضانامه(شرکت) و اولین صورتجلسه موسسین و هیئت مدیره برای تعیین سمت اشخاص و وضعیت حق امضاء ذکر گردد. بنابراین افراد می توانند با ثبت شرکت با مسئولیت محدود یا ثبت موسسات غیرتجاری خود را به عنوان رییس هیئت مدیره  و مدیرعامل در صورتجلسه هیئت مدیره معرفی کنند و تمامی حق امضاء های شرکت را به خود بسپارند و معتبر معرفی کنند.

به طور کلی می توان گفت، نمی توان شرکت با مالکیت یک نفر ثبت کرد و تنها راه حل برای ثبت شرکت تک مدیریتی، دو نوع شخصیت حقوقی است که به صورت مفصل در این باره صحبت کردیم. شرکت دانا می تواند در این امر شما را یاری کند.